PRIMER CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 2014

Anotació Posted on Updated on

Aquest any hem realitzat el primer concurs de punts de llibres amb la modalitat de famílies i alumnat.

Aquí us deixem els seus guanyadors/es.

 

IMG

 

I els seus punts de llibres

 

premi alumnes premi families premi innovacio

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

PREINSCRIPCIÓ 2014-2015

Anotació Posted on Updated on

LLISTES AMB EL BAREM:   1 d’abril

Les llistes amb el barem són exposades al taulell d’anuncis del centre.

 

                                         Barem d’admissió

Criteris generals

Quan l’alumne té germans escolaritzats en el mateix centre o a un centre adscrit, o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.

40 punts

Proximitat del domicili.

30 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora es prengui en consideració en comptes del domicili de l’alumne, la proximitat al lloc de treball.

20 punts

Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea proximitat.

10 punts

Quan el pare o mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

10 punts

Quan l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare o mare, tutor o tutora, germà o germana de l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior a un 33%.

10 punts

            Criteris complementaris

 

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental.

15 punts

Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne que afecti al seu sistema  digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

10 punts

Pel fet que hagin tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en al centre per al qual es presenta la sol:licitud.

5 punts

El calendari és el següent:

Difusió de l’oferta 5 de març
Presentació sol·licituds 11 al  21 de març
Llistes amb el barem 1 d’abril
Sorteig 2 d’abril
Reclamacions Del 2 al 4 d’abril
Resolució reclamacions 7 d’abril
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 10 d’abril
Publicar oferta definitiva 6 de maig
Publicació de les llistes d’admesos 15 de maig
Període de matriculació 10 al 13 de juny
Confirmació matrícula alumnes propis Abans del 27 de juny
Confirmació de matrícula (centres infantil i primària) Del 25 al 27 de juny

Cantada de Nadal 2013

Posted on Updated on

Aquí teníu l’enllaç per poder veure les fotos de la cantada de nadal d’aquest any.

Sortim a buscar el tió!!

Vídeo Posted on Updated on

Tot i nfantil hem sortit a buscar el tió, que ha baixat del fred de la muntanya per estar entre nosaltres calentonet.

Després, l’hem posat al costat de l’arbre de nadal, per tal que li poguem donar de menjar, que es faci gran i fort,.

Amb una mica de sort, ens cagarà un regal!!

ACCÈS A EPÈRGAM

Posted on Updated on

Donat que hem començat el préstec bibliotecari a la nostra escola, us deixem l’enllaç a l’aplicació que utilitzarem per catalogar tots els llibres de la BIBLIOPARELLATUM!!

http://aplitic.xtec.cat/epergam2/web/biblioteca.jsp?codi=08034990

Imagen